Paşaportul românesc

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români minori cu domiciliul în străinătate

Documente necesare pentru obţinerea unui paşaport C.R.D.S. pentru minori:

Un minor nu poate avea paşaport simplu electronic cu domiciliul în străinătate (tip CRDS) fără ca, măcar unul din părinţi să aibă domiciliul în străinatate.

În cazul minorilor, este obligatorie prezenţa minorului şi a ambilor părinţi. În cazul în care unul dintre părinţi nu se poate prezenta la consulat sau nu cunoaşte limba română, este necesar acordul scris al celuilalt părinte, autentificat de un notar public,  tradus şi legalizat în limba română sau engleză.

În cazul în care numele actuale ale părinţilor nu coincid cu cele din certificatul de naştere al minorului, va trebui să prezentaţi documentele din care reiese respectiva schimbare (certificatul de căsătorie, sentinţa de divorţ, etc.).

Documente necesare:

  • permisul de şedere original şi certificatul de înregistrare a reşedinţei emis de secţia de poliţie locală, în original certificatul de naştere românesc în original;
  • paşaportul anterior, dacă minorul a mai deţinut paşaport
  • certificatul de căsătorie românesc al părinţilor, în original;
  • hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, în original (în cazul părinţilor divorţaţi), din care să rezulte cărui părinte i-a fost încredinţat minorul; în cazul hotărârilor pronunţate în străinătate, va trebui să prezentaţi şi hotărârea judecătorească de recunoaştere a acesteia în România; dacă prin hotărârea judecătorească străină autoritatea părintească este împărţită, va fi necesar acordul ambilor părinţi.
  • certificatul de deces românesc al părintelui, în original ( în cazul în care un părinte este decedat);
  • documentele de identitate ale părinților, în original (cel puțin unul dintre părinți trebuie să fie în posesia unui pașaport pentru cetățeni români cu domiciliul în străinătate)

În cazul declarării furtului paşaportului simplu, este necesară prezentarea dovezii eliberate de organele de poliţie a statului de reşedinţă, tradusă şi legalizată în limba română sau engleză. În cazul distrugerii paşaportului simplu, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat sau fragmente din acesta, cu condiţia ca acestea să cuprindă elemente care să facă posibilă identificarea documentului;


SE RECOMANDĂ CA MINORUL CĂRUIA I SE VA FACE PAŞAPORT SĂ FIE ÎMBRĂCAT ÎN CULORI ÎNCHISE SAU INTENSE, EVITÂNDU-SE CULORILE DESCHISE SAU IMBRĂCĂMINTEA ÎN CAROURI SAU CU DUNGI DE CULOARE DESCHISĂ.

CERTIFICATELE DE STARE CIVILĂ (DE NAŞTERE, CĂSĂTORIE SAU DECES) PLASTIFIATE SAU DETERIORATE ÎŞI PIERD VALABILITATEA

R.P. Chineză, R.A.S. Hong Kong și R.A.S. Macao – Pneumonie virală (Coronavirus)

25.01.2020

Tip: Atenţionare de călătorie Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în regiunile administrative speciale Hong Kong și Macao ale Republicii …

Crăciun românesc, la 101 ani de la Marea Unire și 30 de ani de la Revoluția Română, în capitala chineză

24.12.2019

La 20 decembrie a.c., Ambasada României la Beijing a îmbrăcat straie de sărbătoare pentru a-și primi oaspeții din capitala chineză într-o atmosferă de Crăciun tradițional românesc. Brazii naturali împodobiți,…

Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE

20.12.2019

Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, cetăţenilor străini, pe baza H.G. 288/1993, pentru anul universitar 2020 – 2021, a fost lansat. Bursele sunt oferite cetăţenilor străini care provin…