Paşaportul românesc

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români minori cu domiciliul în străinătate

Documente necesare pentru obţinerea unui paşaport C.R.D.S. pentru minori:

Un minor nu poate avea paşaport simplu electronic cu domiciliul în străinătate (tip CRDS) fără ca, măcar unul din părinţi să aibă domiciliul în străinatate.

În cazul minorilor, este obligatorie prezenţa minorului şi a ambilor părinţi. În cazul în care unul dintre părinţi nu se poate prezenta la consulat sau nu cunoaşte limba română, este necesar acordul scris al celuilalt părinte, autentificat de un notar public,  tradus şi legalizat în limba română sau engleză.

În cazul în care numele actuale ale părinţilor nu coincid cu cele din certificatul de naştere al minorului, va trebui să prezentaţi documentele din care reiese respectiva schimbare (certificatul de căsătorie, sentinţa de divorţ, etc.).

Documente necesare:

  • permisul de şedere original şi certificatul de înregistrare a reşedinţei emis de secţia de poliţie locală, în original certificatul de naştere românesc în original;
  • paşaportul anterior, dacă minorul a mai deţinut paşaport
  • certificatul de căsătorie românesc al părinţilor, în original;
  • hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, în original (în cazul părinţilor divorţaţi), din care să rezulte cărui părinte i-a fost încredinţat minorul; în cazul hotărârilor pronunţate în străinătate, va trebui să prezentaţi şi hotărârea judecătorească de recunoaştere a acesteia în România; dacă prin hotărârea judecătorească străină autoritatea părintească este împărţită, va fi necesar acordul ambilor părinţi.
  • certificatul de deces românesc al părintelui, în original ( în cazul în care un părinte este decedat);
  • documentele de identitate ale părinților, în original (cel puțin unul dintre părinți trebuie să fie în posesia unui pașaport pentru cetățeni români cu domiciliul în străinătate)

În cazul declarării furtului paşaportului simplu, este necesară prezentarea dovezii eliberate de organele de poliţie a statului de reşedinţă, tradusă şi legalizată în limba română sau engleză. În cazul distrugerii paşaportului simplu, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat sau fragmente din acesta, cu condiţia ca acestea să cuprindă elemente care să facă posibilă identificarea documentului;


SE RECOMANDĂ CA MINORUL CĂRUIA I SE VA FACE PAŞAPORT SĂ FIE ÎMBRĂCAT ÎN CULORI ÎNCHISE SAU INTENSE, EVITÂNDU-SE CULORILE DESCHISE SAU IMBRĂCĂMINTEA ÎN CAROURI SAU CU DUNGI DE CULOARE DESCHISĂ.

CERTIFICATELE DE STARE CIVILĂ (DE NAŞTERE, CĂSĂTORIE SAU DECES) PLASTIFIATE SAU DETERIORATE ÎŞI PIERD VALABILITATEA

Mesajul ambasadorului cu ocazia aniversării a 70 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice

21.10.2019

La 3 octombrie 1949, Republica Populară Română devenea al treilea stat din lume care recunoștea Republica Populară Chineză, în continuarea unei relații de prietenie și respect cu rădăcini adânci în memoria timpului.…

70 de ani de prietenie româno-chineză, pe scena Universității de Petrol din Qingdao

19.10.2019

Comunicat de presă Seria de evenimente lansată de Ambasada României la Beijing pe parcursul a șapte săptămâni pentru marcarea aniversării de 70 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și Republica…

România-China: 70 de ani – Concert de Gală la ceas aniversar

17.10.2019

Comunicat de presă Capitala Chinei a fost martorul aniversării speciale a 70 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și Republica Populară Chineză. În continuarea seriei de evenimente organizate pe…