Eliberare documente de identitate şi călătorie

Cartea de identitate

A. CARTE DE IDENTITATE (în cazul expirării, furtului, pierderii, deteriorării sau schimbării numelui după căsătorie/divorţ)

Documente necesare
1. Paşaportul valabil/Cartea de identitate românească
2. 6 fotografii

Pentru reînnoirea cărţii de identitate, cetăţenii români au la dispoziţie următoarele variante:

 • Reînnoirea cărţii de identitate prin procură întocmită la oficiul consular.

Aceasta se poate solicita cu maximum 6 luni înainte de expirarea cărţii de identitate/buletinului. Procura se întocmeşte în baza unui document de identitate românesc valabil (carte de identitate, adeverinţă provizorie de identitate, paşaport electronic simplu/temporar. Taxa consulară pentru întocmirea procurii este echivalentul în CNY a 60 euro.

În cazul în care nu mai sunteţi în posesia unui act de identitate românesc valabil, vi se va întocmi mai întâi un Titlu de Călătorie, în baza căruia se va întocmi procura specială pentru cartea de identitate.

 

 • Deplasarea în România în vederea reînnoirii cărţii de identitate.

În cazul în care nu mai sunteţi în posesia unui paşaport valabil sau a unei cărţi de identitate valabile, deplasarea se va face pe baza unui titlu de călătorie eliberat de oficiul consular. Taxa consulară pentru titlul de călătorie este echivalentul în CNY a 65 euro.

 

B. PRIMA CARTE DE IDENTITATE 

PÂNĂ LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

Documente necesare

 • documentul eliberat de autorităţile statului de reşedinţă din care să rezulte motivul întemeiat (boală, studii, etc.) pentru care minorul nu se poate deplasa în ţară, tradus în limba română/engleză şi legalizat la un birou notarial.
 • cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât și de părinte/reprezentant legal;
 • certificatul de naştere, original şi copie;
 • actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, original şi copie
 • documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original şi copie
 • certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească de divorţ, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate - 7 lei (pe chitanţă trebuie să apară numele minorului);
 • timbrul fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 5 lei.
 • 6 fotografii 3/4 recente ale minorului

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeu, însotit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.

Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat prin hotarâre judecatorească unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.

Declaraţia prevăzută poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului consular, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie sa fie autentificată la notarul public român sau la un alt oficiu consular.

NOTĂ: Documentele sus menţionate vor fi prezentate în original şi două fotocopii.


DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

Documente necesare:

 • documentul eliberat de autorităţile statului de reşedinţă din care să rezulte motivul întemeiat (boală, studii, etc.) pentru care nu se poate deplasa în ţară, tradus în limba română/engleză şi legalizat la un birou notarial.
 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • certificatul de naştere, original şi copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
 • declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de  eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;
 • fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate - de 7 lei;
 • timbrul fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 5 lei.
 • 6 fotografii 3/4 recente ale minorului

NOTA: Documentele sus menţionate vor fi prezentate în original şi 2 fotocopii 

IMPORTANT!

CERTIFICATELE DE STARE CIVILĂ (DE NAŞTERE, CĂSĂTORIE SAU DECES) PLASTIFIATE SAU DETERIORATE ÎŞI PIERD VALABILITATEA.

Alertă de călătorie în Republica Populară Chineză

18.02.2020

Risk factors present - avoid traveling unless necessary Ultima actualizare: 18.02.2020 În contextul focarului de pneumonie virală (COVID-19) din Republica Populară Chineză, provincia Hubei,…

Comunicat de presă

09.02.2020

Tip: Comunicat de presă La data de 9 februarie 2020, în urma unei ample operațiuni la care au participat mai multe state europene, doi cetățeni români aflați în orașul Yichang, provincia Hubei, din Republica Populară…

Precizări de presă

03.02.2020

Tip: Comunicat de presă Data: 03.02.2020 În continuarea informațiilor referitoare la demersurile de repatriere a cetățenilor români din Republica Populară Chineză în contextul epidemiei de pneumonie…