Eliberare documente de identitate şi călătorie

Titlul de călătorie

Titlul de călătorie este documentul care se eliberează cetăţenilor români aflaţi în străinătate, care nu mai posedă un document de călătorie valabil, pentru ca titularul să se poata întoarce în România sau pentru a putea întocmi o procură în vederea preschimbării cărţii de identiate.

Pentru obţinerea unui titlu de călătorie nu este necesară o programare prealabilă, iar eliberarea acestuia se face în aceeaşi zi. Costul unui titlu de călătorie este echivalentul în CNY a 65 de euro și are o valabilitate de 30 de zile.


A. Eliberarea Titlului de Călătorie pentru adulţi

În cazul adulţilor, este obligatorie prezentarea paşaportului şi a cărtii de identitate expirate. În cazul în care aceste acte au fost pierdute sau furate, este obligatorie prezentarea unei declaraţii date în faţa organelor de poliţie a statului de reşedinţă, tradusă şi legalizată în limba română sau engleză.

De asemenea, dacă nu mai posedaţi niciun document de identitate românesc, este recomandabil să prezentaţi o copie a unui document de identitate care conţine codul numeric personal.

 

B. Eliberarea Titlului de Călătorie pentru minori

În cazul minorilor este obligatorie prezenţa ambilor părinţi (sau, după caz, a celui care deţine custodia minorului) care trebuie să prezinte, în original, cărţile de identitate sau paşapoartele valabile, paşaportul expirat al minorului şi certificatul de naştere al copilului (certificatul românesc sau cel străin – dacă copilul s-a născut în străinătate). Nu sunt valabile certificatele de naştere străine în care nu sunt menţionate numele părinţilor. Nu este obligatorie prezenţa copiilor foarte mici, în acest caz părintele/părinţii urmând a prezenta 1 fotografie recentă tip paşaport.

În cazul pierderii paşaportului anterior al minorului, se va prezenta declaraţia dată în faţa organelor de poliţie a statului de reşedinţă, tradusă şi legalizată în limba română sau engleză.

În cazul în care unul dintre părinţi nu se poate prezenta la consulat sau nu cunoaşte limba română, este necesar acordul scris al celuilalt părinte, autentificat de un notar public, tradus şi legalizat în limba română sau engleză. În cazul minorilor încredinţaţi unuia dintre părinţi, trebuie prezentată, în original, hotărârea românească de divorţ/încredinţare a minorului cu menţiunea "definitivă şi irevocabilă".

În cazul în care numele actuale ale părinţilor nu coincid cu cele din certificatul de naştere al minorului, va trebui să prezentaţi şi certificatul de căsătorie, sentinţa de divorţ sau documentul din care reiese respectiva schimbare.

Dacă unul sau ambii părinţi au documentele de identitate româneşti expirate, acestora li se vor elibera, de asemenea,  titluri de călătorie.

 

CERTIFICATELE DE STARE CIVILĂ (DE NAŞTERE, CĂSĂTORIE SAU DECES) PLASTIFIATE SAU DETERIORATE ÎŞI PIERD VALABILITATEA.

Mesajul ambasadorului cu ocazia aniversării a 70 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice

21.10.2019

La 3 octombrie 1949, Republica Populară Română devenea al treilea stat din lume care recunoștea Republica Populară Chineză, în continuarea unei relații de prietenie și respect cu rădăcini adânci în memoria timpului.…

70 de ani de prietenie româno-chineză, pe scena Universității de Petrol din Qingdao

19.10.2019

Comunicat de presă Seria de evenimente lansată de Ambasada României la Beijing pe parcursul a șapte săptămâni pentru marcarea aniversării de 70 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și Republica…

România-China: 70 de ani – Concert de Gală la ceas aniversar

17.10.2019

Comunicat de presă Capitala Chinei a fost martorul aniversării speciale a 70 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și Republica Populară Chineză. În continuarea seriei de evenimente organizate pe…