Despre noi

Stagii la ambasadă

Ambasada României în R.P. Chineză oferă studenţilor, masteranzilor şi absolvenţilor aflaţi la început de carieră oportunitatea de a efectua un stagiu în domeniul relaţiilor internaţionale. Puteţi participa astfel la activităţile colectivului diplomatic, în secţiile politică, culturală, presă şi comunicare.

 Descrierea orientativă a responsabilităţilor pentru profilurile căutate

Profil politic – presa și comunicare:

 • Elaborează sinteze pe diferite subiecte din surse de informare deschise, revista presei chineze;
 • Urmăreşte relaţia bilaterală, sub diferitele ei dimensiuni şi cooperarea sino-romană în formate multilaterale;
 • Participă la conferinţe şi seminarii pe teme de interes pentru Ambasadă;
 • Contribuie la actualizarea website-ului Ambasadei ;
 • Sprijină organizarea activităţilor de diplomație publică ale ambasadei;
 • Participă, sub coordonarea consilierului de presă, la promovarea imaginii României în presa chineză.

 

Stagiul de practică

 • Fiecare stagiar își va desfăşura activitatea în cadrul Ambasadei, sub îndrumarea unui diplomat, desemnat drept conducător de stagiu; programul este deschis pe toată durata anului.
 • Responsabilitățile stagiarului se stabilesc de comun acord cu conducătorul de stagiu, în funcţie de proiectul propus de stagiar şi, bineînţeles, de necesităţile Ambasadei; cunoaşterea temeinică a limbilor română și engleză este esenţială. Deținerea de cunoștințe de limbă chineză reprezintă un avantaj.
 • Durata minimă a stagiului este de 3 luni, stagiul de practica desfăşurându-se pe baza de voluntariat. 
 • După încheierea stagiului de practica, Ambasada României în China va elibera un document prin care se certifică efectuarea acestuia, cu descrierea responsabilităţilor asumate de stagiar. Raportul de stagiu va fi, de asemenea, evaluat de conducătorul de stagiu.

 Procesul de selecţie 

 • Pentru dosarul de candidatura sunt necesare următoarele documente:

 

 • O cerere adresată ministrului afacerilor externe;
 • Un Curriculum Vitae (în limba română);
 • O scrisoare de motivaţie, în care obligatoriu să apară scopul pentru care se solicită stagiul intern de pregătire şi misiunea diplomatică unde se doreşte desfăşurarea acestuia;
 • O adresă din partea instituţiei de învăţământ care să ateste calitatea de cursant;
 • Două recomandări din partea a doi profesori universitari sau cercetători;
 • O programă analitică de practică, care va cuprinde obiectivele pe care vi le propuneţi să le urmăriţi pe toată perioada stagiului intern de pregătire.

Notă : Scrisoarea de motivaţie şi curriculum vitae pot fi trimise prin e-mail la adresa beijing@mae.ro , iar scrisoarea de recomandare poate fi transmisă prin poştă, în atenţia domnului Ambasador (la adresa BEIJING 100600 RITAN LU, DONG ER JIE NO 2).

 

Informaţii suplimentare pot fi regăsite la http://www.mae.ro/node/2130

Organizarea alegerilor în străinătate pentru Parlamentul României din 2016

06.04.2016

Informaţii generale cu privire la desfăşurarea procesului electoral Cadrul legal Legea nr. 208/ 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea…

Anunt

22.01.2016

Începând cu 01.01.2016 Mongolia a reintrodus obligativitatea obținerii vizei de intrare pe teritoriul național pentru cetățenii români. 

Ambasada României a marcat venirea Sărbătorilor de Iarnă

27.12.2016

La data de 23 decembrie, Ambasada României a organizat întâlnirea tradițională cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, la care au participat reprezentanți ai comunității de români din China, românologi și partenerii locali.…