Actualitatea ambasadei

Organizarea alegerilor în străinătate pentru Parlamentul României din 2016

Informaţii generale cu privire la desfăşurarea procesului electoral

 1. Cadrul legal
  1. Legea nr. 208/ 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2015/12/Lege-nr.-208-2015-actulizare-22-11-2015.pdf ;

 1. Legea nr. 288/ 2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015

http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2015/11/Legea-288-pentru-completarea-Legii-208-2015.pdf

 

 1. Informaţii utile:
 1. Ghidul alegatorului român din străinătate:

http://www.roaep.ro/prezentare/wp-content/uploads/2016/02/Ghidul-alegatorului-roman-din-strainatate.pdf

 1. Alegeri pentru Parlamentul României 2016 – votul în străinătate  

http://www.mae.ro/node/35931

 1. Prevederi legale de interes pentru desfăşurarea votului

            Registrul electoral este un sistem informatic naţional de înregistrare şi actualizare a datelor de identificare a cetăţenilor români cu drept de vot şi a informaţiilor privind arondarea acestora la secţiile de votare. Fiecare alegător figurează în Registrul electoral o singură dată, fiind arondat la o singură secţie de votare.

 1. Votul prin corespondenţă

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 288/2015, alegătorul cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care doreşte să îşi exercite dreptul de vot prin corespondenţă la alegerile generale pentru Senat şi Camera Deputaţilor, trebuie să se înscrie în Registrul electoral cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă, în baza unei cereri scrise, datate şi semnate, depuse personal sau transmise prin poştă către misiunea diplomatică. Modelul cererii a fost stabilit de către A.E.P. prin Hotărârea nr. 8/ 2016 http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2016/2016_pdf/model_cerere_de-inscriere-in-registrul-electoral.pdf

La cererea menționată, alegătorul anexează o copie a paşaportului cu menţionarea statului de domiciliu, în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, respectiv o copie a actului de identitate şi o copie a documentului care dovedeşte dreptul de şedere, eliberat de autorităţile străine în cazul cetățenilor cu reședința în străinătate.

Înscrierea în Registrul electoral cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă este valabilă numai pentru scrutinul pentru care s-a solicitat înscrierea.

Adresa din străinătate (de domiciliu sau reşedinţă a alegătorului) indicată în cererea de înscriere pentru votul prin corespondenţă va fi luată în considerare pentru transmiterea de către autoritățile române a documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă, sens în care subliniem importanţa completării exacte a datelor care conţin adresa.

 1. Votul la secţie

Cererile cu opţiunea pentru votul la secţia de votare care se va constitui la nivelul misiunii diplomatice/oficiului consular  se scriu, se datează, se semnează şi se transmit prin poştă ori se depun personal la sediul misiunii diplomatice.

Termenul de primire a cererilor: De la 1 aprilie până la expirarea a 48 de ore de la data începerii perioadei electorale.

 1. Prevederi legale de interes pentru desfăşurarea alegerilor la secţiile de votare din străinătate.
 1. Cum se stabilesc secţiile de votare din străinătate

Există două modalităţi de stabilire a secţiilor de votare din străinătate:

 1. Metoda clasică care constă în înfiinţarea de secţii de votare pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare, secţiile consulare (dacă acestea funcţionează în locaţii diferite) și institutele culturale din străinătate. La aceste secţii de votare pot vota alegătorii care nu s-au preînregistrat în Registrul electoral;  aceştia vor fi înscrişi pe liste suplimentare.
 2. Noua modalitate prevăzută de lege presupune organizarea unor secţii de votare în localităţile sau grupurile de localităţi în care cel puţin 100 de alegători se înscriu în Registrul electoral. Numărul maxim al alegătorilor care vor fi arondaţi unei astfel de secţii nu poate depăşi cifra de 2.000. Aceştia vor fi înscrişi pe liste permanente.

Notă: pentru localităţile aflate în circumscripţia consulară a Ambasadei României la Beijing, autorităţile chineze aprobă înfiinţarea secţiei de votare numai la sediul misiunii diplomatice.

Caz particular: dacă în localitatea unde își are sediul misiunea diplomatică, oficiul consular sau  institutul cultural, figurează înregistraţi în Registrul electoral cu adresa de domiciliu sau reședinţă mai puţin de 300 de alegători, aceștia sunt arondaţi la secţia de votare organizată la misiunea diplomatică/oficiul consular şi vor figura pe liste permanente. În această situaţie, la secţia organizată la misiunea diplomatică/oficiul consular alegătorii vor fi înscrişi atât pe liste permanente (cei înregistraţi), cât şi pe liste suplimentare (cei neînregistraţi).

 1. Procedura preînregistrării

Alegătorii din străinătate care doresc să îşi exercite dreptul de vot la o secţie de votare din categoria IV.B. (în afara misiunii diplomatice/oficiului consular) trebuie să se înscrie în Registrul electoral comunicând, printre alte informaţii cu caracter personal, adresa din străinătate care va fi luată în considerare pentru arondarea la secţia de votare, precum şi documentele care atestă domiciliul sau reşedinţa la această adresă din străinătate.

Fiecare alegător înscris în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate este arondat unei singure secţii de votare şi poate vota numai la această secţie.

 1. Cine are dreptul de a vota la secţiile organizate în străinătate?

În general

La secţiile de votare organizate în străinătate îşi pot exercita dreptul de vot cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate.

Precizare: Prin reşedinţă în străinătate se înţelege adresa din străinătate la care persoana fizică declară că are locuinţa secundară, alta decât cea de domiciliu, şi unde posedă un drept legal de şedere mai mare de 90 de zile. Documentele care atestă reşedinţa în străinătate au fost stabilite prin ordin al ministrului afacerilor externe nr.  500/21.03.2016 http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2016/2016_alegeri/omae500.pdf

Cetăţenii români care locuiesc în România şi se află, în ziua scrutinului, în calitate de turişti în străinătate, precum şi cetăţenii români care nu au reglementată şederea în străinătate nu vor putea vota la secţiile din străinătate.

Pentru a-şi putea exercita dreptul de vot, alegătorii trebuie să prezinte următoarele acte de identitate, inclusiv alegătorii care s-au înregistrat anterior în Registrul electoral din străinătate:

 • paşaportul cu menţiunea ţării de domiciliu (cetăţenii români cu domiciliul în străinătate);
 • cartea de identitate sau paşaportul însoţite de dovada reşedinţei legale în străinătate (cetăţenii români cu reşedinţa în străinătate).

În special

   - la secţiile de votare organizate în afara misiunii diplomatice/oficiului consular, pe baza înscrierilor în Registrul electoral, vor vota doar alegătorii arondaţi conform adresei de domiciliu sau reşedinţă declarată în cererea de înregistrare, pe bază de liste permanente;

   - la secţiile de votare organizate la misiunea diplomatică/oficiul consular vor vota, în principiu, doar alegătorii care au domiciliul sau reşedinţa în străinătate, dar nu au formulat cereri de înregistrare în Registrul electoral, pe bază de liste suplimentare.

            Caz special: la aceste secţii se va vota şi pe liste permanente, în condiţiile în care în Registrul electoral cu adresa de domiciliu sau reședinţă figurează mai puţin de 300 de alegători în localitate, situaţie în care aceștia sunt arondaţi la secţia de votare organizată la misiunea diplomatică/oficiul consular.

 

Descarcați afișul cu informații privind Alegerile parlamentare din 2016.

 

 

Ambasada României a marcat venirea Sărbătorilor de Iarnă

27.12.2016

La data de 23 decembrie, Ambasada României a organizat întâlnirea tradițională cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, la care au participat reprezentanți ai comunității de români din China, românologi și partenerii locali.…

Ziua Națională a României, celebrată de către Ambasada României la Beijing

09.12.2016

La data de 29 noiembrie, Ambasada României a organizat, la un hotel din Beijing, recepția anuală cu ocazia Zilei Naționale a României. La eveniment au participat peste 400 de invitați, reprezentați ai MAE local și…

60 de ani de la înființarea Catedrei de limba română la Universitatea de Studii Străine Beijing

03.11.2016

La 29 octombrie 2016, Ambasadorul României în R.P. Chineză și membri ai Ambasadei au participat la aniversarea a 60 de ani de la înființarea catedrei de limba română în cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Europene de…